ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 roku

Uczniowie stoją w wyznaczonych punktach boiska, z zachowaniem bezpiecznych odległości.

Obowiązuje używanie maseczek ochronnych.

HARMONOGRAM  ROZDANIA ŚWIADECTW

BOISKO SZKOLNE

Godzina

Klasa

9.00

1A, 1B,  1D, 1E, 1F

9.30

1C, 1G,1H, 1I 3 TH

10.00

1J, 1K, 1L, 1Ł, 2 TH

10.30

2A, 2B, 2C, 2D

11.00

2E, 2F, 3A, 3B

11.30

3C, 3D, 3E, 3F

Zbiórka 10 min przed wyznaczoną godziną

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


 

KOMUNIKAT

Od dnia 29 czerwca br. przywrócone zostają zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Od poniedziałku uczniowie mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły mgr inż. Józef Kołak

 


 

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia  nr 5/2020

Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach
z dnia 13 marca 2020 r.

informujemy, że zostaje ograniczony dostęp do pomieszczeń Zespołu Szkół nr 2
w Chojnicach.

W razie potrzeby załatwienia pilnych spraw prosimy kontaktować się telefonicznie 
z pracownikami szkoły pod numerami telefonów:

52-397-34-75

782-281-343