21 czerwca w godzinach:

9:15 Klasy I,

10:00 Klasy II,

10:30 Klasy III

Szkoła otrzymała fundusze na realizację projektu pt. „Czy mnie słychać?”.

12 KWIETNIA 2024 R.
GODZINA OD 9.00-13.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W 2024r. Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów w pierwszym wyznaczonym terminie.

12 KWIETNIA 2024 R.
GODZINA OD 9.00-13.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY