Podręczniki dostępne w bibliotece szkoły

 • j. polski- 584/1/2012/2015- „Zrozumieć świat” Nowa Era
 • matematyka- 543/2012/2015 „Matematyka w zsz” A. Cewe, M. Krawczyk, M. Kruk, A. Magryś- Walczak
 • j. angielski
  • Focus 1 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/1/2019; NPP: 947/1/2019; Autorzy książki ucznia: Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Rod Fricker, Angela Bandis
  • Focus 2 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019; Autorzy książki ucznia: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Daniel Brayshaw, Dean Russell
  • Focus 3 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019; Autorzy książki ucznia: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Daniel Brayshaw, Dean Russell
 • j. niemiecki- 651/1/2013/2015, „Genau 1” C. Tkadkeckova, P. Tlusty, Lektorklett
 • 651/2/2014, „Genau 1” C. Tkadkeckova, P. Tlusty, Lektorklett
 • religia-„Drogi świadków Chrystusa”  AZ-5-01/1- ZSZ
 • etyka- P. Kołodziński, J. Kapiszewski – Etyka- Operon
 • historia-„Poznać przeszłość. Wiek XX” Nowa Era, 525/2012
 • edukacja dla bezpieczeństwa-441/2012 M. Goniewicz, A. Nowak- Kowal. Z. smutek, Edukacja dla bezpieczeństwa, Operon
 • wiedza o społeczeństwie-505/2012 W centrum uwagi- Nowa Era
 • geografia-355/2011/2015, M. Wójcik, B. Lenartowicz, Czas na geografię, Nowa Era
 • biologia-436/2012- B. Jakubik, R. Szymańska biologia- Operon
 • fizyka-621/2012, Grzegorz Kornaś, Fizyka, Operon
 • chemia-448/2012/2015, Joanna Meszko, Chemia, Operon
 • podstawy przedsiębiorczości-483/2012  J. Korba, Z. Smutek Podstawy przedsiębiorczości”
 • 42/2012- „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, J. Musiałkiewicz
 • Wychowanie do życia w rodzinie- DKW – 4015 –22 / 01 , T. Król, M. Ryś - Wędrując ku dorosłości, Rubikon

Kucharz:

 • Anna Kmiołek „Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych”WSiP
 • Anna Kmiołek Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 1 WSiP
 • Marzanna Zienkiewicz Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Wyposażenie zakładów gastronomicznych. Część 3 WSiP
 • Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia. Tom I WSiP
 • Małgorzata Konarzewska
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Gastronomia. Tom II. Część 1WSiP
 • Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Teresa Mikulska Działalność gospodarcza w gastronomii. Gastronomia. Podręcznik do nauki zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Tom III WSiP
 • M. Konarzewska, E. H. Lada, B. Zielonka, Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, REA- 20/2004
 • M. Konarzewska, B. Zielonka, M. Konarzewska- Sokołowska, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. 1, REA, 46/03
 • M. Konarzewska, B. Zielonka, M. Konarzewska- Sokołowska, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. 2, REA, 11/2004
 • Sporządzanie potraw i napojów cz. 1,2,3, WSiP
 • J. angielski zawodowy w gastronimii
  • Focus 1 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/1/2019; NPP: 947/1/2019; Autorzy książki ucznia: Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Rod Fricker, Angela Bandis
  • Focus 2 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019; Autorzy książki ucznia: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Daniel Brayshaw, Dean Russell
  • Focus 3 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019; Autorzy książki ucznia: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Daniel Brayshaw, Dean Russell

Operator obrabiarek skrawających

Mechanik pojazdów samochodowych- 68/2015, 61/2015, 5/2016:

 • „Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp.”Nowa Era
 • Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.12 część 1)- Nowa Era
 • Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.12 część 2)- Nowa Era
 • Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.18 część 1)- Nowa Era
 • Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (Kwalifikacja M.18 część 2- Nowa Era
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych- Nowa Era
 • Język obcy w branży samochodowej: „Deuttsch fur Profis: branża mechaniczna”, J. Kucharczyk, M. Rolbiecka, Lektorklett

Elektromechanik pojazdów samochodowych- 68/2015, 61/2015, 5/2016:

 • „Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp.”-Nowa Era
 • Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.12 część 1)- Nowa Era
 • Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.12 część 2)- Nowa Era
 • Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.18 część 1)- Nowa Era
 • Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (Kwalifikacja M.18 część 2- Nowa Era
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych- Nowa Era

Fryzjer-514[01]/ZSZ/MENiS/2004.06.03 Kwalifikacja A.19

 • „Nowoczesne fryzjerstwo- chemia, technologie, techniki”, nr dopuszczenia 07/2005
 • „Nowoczesna stylizacja- kolor, forma, styl”- rok dopuszczenia 2011
 • „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer”-nr dopuszczenia 23/02
 • Zeszyt ćwiczeń „Technologia fryzjerstwa/Stylizacja” nr dopuszczenia 01/2004,07/2005
 • Zeszyt ćwiczeń „Chemia preparatów fryzjerskich i ich działanie na włosy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer”, nr dopuszczenia 07/2005, 23/02

Sprzedawca –

 • „Organizacja i techniki sprzedaży” E. Strzyżewska, I. Wielgosik, 59/2013
 • „Obsługa klientów”- I. Wielgosik, 52/2013
 • „Przedsiębiorca w handlu”- I. Wielgosik, 51/2013
 • Rzeźnik- wędliniarz
 • A.Olszewska ,Technologia przetwórstwa mięsa
 • Pluspunkte Benef: Deutsch an Arbeisplatz. Branża gastronomiczno- hotelarska, Nowa era
 • j. niemiecki zawodowy w gastronomii, WSiP

Szkolny zestaw podręczników dla technikum-podręczniki dostępne w bibliotece szkoły

 • j. polski- 425/1/2012/2015 „Ponad słowami” Małgorzata Chmiel Eliza Kostrzewa,  Nowa Era
 • matematyka- 596/1/2012/2016 „Matematyka w otaczającym nas świecie”, Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Halina Nahorska, Podkowa
 • j. angielski
  • Focus 1 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/1/2019; NPP: 947/1/2019; Autorzy książki ucznia: Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Rod Fricker, Angela Bandis
  • Focus 2 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019; Autorzy książki ucznia: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Daniel Brayshaw, Dean Russell
  • Focus 3 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019; Autorzy książki ucznia: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Daniel Brayshaw, Dean Russell
 • j. niemiecki- 651/2/2014, „Genau 2” C. Tkadkeckova, P. Tlusty, Lektorklett (p. podstawowy)
 • 717/2/2014/2015, „Exakt fur dich 1”, Giorgio Motta, Lektorklett (kontynuacja)
 • j. niemiecki zawodowy: mechanik- „Deutsch fur Profis: branża mechaniczna”, Jarosław Kucharczyk, Monika Rolbiecka, Lektorklett
 • j. niemiecki zawodowy: stolarz- „Deutsch fur Profis: branża budowlana”, Jarosław Kucharczyk, Monika Rolbiecka, Lektorklett
 • „Mit Beruf auf Deutsch: profil budowlany”, Barbara Kujawa, Nowa Era
 • religia-„Drogi świadków Chrystusa”  AZ-5-01/1- ZSZ
 • etyka- P. Kołodziński, J. Kapiszewski – Etyka- Operon
 • historia-„Poznać przeszłość. Wiek XX” Nowa Era, 525/2012
 • edukacja dla bezpieczeństwa-441/2012 M. Goniewicz, A. Nowak- Kowal. Z. smutek, Edukacja dla bezpieczeństwa, Operon
 • wiedza o społeczeństwie-505/2012 W centrum uwagi- Nowa Era
 • geografia-355/2011/2015, M. Wójcik, B. Lenartowicz, Czas na geografię, Nowa Era
 • biologia-436/2012- B. Jakubik, R. Szymańska biologia- Operon
 • fizyka-621/2012, Grzegorz Kornaś, Fizyka, Operon
 • chemia-448/2012/2015, Joanna Meszko, Chemia, Operon
 • podstawy przedsiębiorczości-483/2012  J. Korba, Z. Smutek Podstawy przedsiębiorczości”
 • 42/2012- „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, J. Musiałkiewicz
 • Wychowanie do życia w rodzinie- DKW – 4015 –22 / 01 , T. Król, M. Ryś - Wędrując ku dorosłości, Rubikon

Wykaz podręczników dla Technika Pojazdów Samochodowych- Wydawnictwo WSiP

Kwalifikacja M.12

 • 1 Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych   -Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński
 • 2 Podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych
 • -Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczore
 • 3 Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych -Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Kwalifikacja M.18

 • 1 Diagnostyka pojazdów samochodowych
 • -Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński
 • 2 Naprawa pojazdów samochodowych
 • -Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Kwalifikacja  M.42

 • 1 Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych -Stanisław Kowalczyk
 • 2 Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych -Stanisław Kowalczyk

Efekty wspólne dla branży samochodowej

 • 1 Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej -Figurski Janusz, Popis Stanisław
 • 2 Podstawy konstrukcji maszyn -Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski
 • 3 Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych -Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek
 • 4 Silniki pojazdów samochodowych -Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński
 • 5 Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej -Stanisław Kowalczyk
 • 6 BHP w branży samochodowej -Sławomir Kudzia
 • 7 Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej
  • Focus 1 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/1/2019; NPP: 947/1/2019; Autorzy książki ucznia: Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Rod Fricker, Angela Bandis
  • Focus 2 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019; Autorzy książki ucznia: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Daniel Brayshaw, Dean Russell
  • Focus 3 Second Edition; nr dopuszczenia SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019; Autorzy książki ucznia: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Autorzy zeszytu ćwiczeń: Daniel Brayshaw, Dean Russell
 • 8 Pracownia mechatroniki samochodowej. -Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński
 • 9 Pracownia diagnostyki samochodowej- Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński