Zespół Szkół nr 2 został powołany 1 września 1963 r. jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. Obecnie szkoła dysponuje 18 salami lekcyjnymi, 10 z nich wyposażonych jest w zdalne tablice, pozostałe w projektory interaktywne. Posiada 1 pracownie komputerową, czytelnie multimedialną i bibliotekę. Uczniowie mają do swojej dyspozycji szafki na korytarzach i lekkie plecaki, ponieważ na zajęciach korzystają z podręczników biblioteki szkoły i programów multimedialnych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowo – widowiskowej Centrum Park Chojnice, na kręgielni, na Stadionie KOLEJARZA oraz w formie wycieczek rowerowych.

W szkole zawodowej młodzież kształci się w 20 zawodach, odbywając zajęcia praktyczne jako młodociani pracownicy w około 160 zakładach rzemieślniczych i innych produkcyjno-usługowych. Jest to jedyna placówka tego typu na terenie Chojnic. Może kształcić we wszystkich zawodach. Rekrutacja do klas pierwszych ściśle związana jest z potrzebami rynku pracy. Absolwenci w 85% znajdują zatrudnienie i prawie w 90% potwierdzają właściwy wybór szkoły
i zawodu. Charakteryzują się wysoką zdawalnością egzaminów czeladniczych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Na stronie szkoły znajduje się wykaz zakładów pracy. W branży motoryzacyjnej uczniowie kształcą się w 34 zakładach pracy, w spożywczej w 22, w budowlanej w 31, w handlowo-usługowej w 42, w meblarskiej w 12.

Szkoła uczestniczy w projekcie pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu uczniowie w zawodach samochodowych uczestniczą w 4-ro tygodniowych stażach zawodowych w wymiarze 150 h. W okresie od 2017 do 2021 obejmą ponad 200 uczniów. W branży motoryzacyjnej kształci się obecnie 118 uczniów, w tym w technikum 32.

Dyrekcja Szkoły gwarantuje wszystkim uczniom realizowanie zajęć praktycznych w renomowanych zakładach pracy. Ponadto zapewnia uczniom w branży motoryzacyjnej na poziomie szkoły branżowej i technikum staże za które otrzymają wynagrodzenie, dodatkowe certyfikaty. Wyróżniającym się uczniom w branży motoryzacyjnej zapewnia sfinansowanie kursu nauki jazdy kat. B.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Dla młodzieży szkolnej są organizowane wycieczki programowo-turystyczne, rajdy rowerowe, spotkania, imprezy klasowe i szkolne, spektakle teatralne i seanse filmowe. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w 21 kołach przedmiotowych: np. angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii, teatralnego, ratownictwa przedmedycznego, przedmiotów spożywczych, przedsiębiorczości, sportowego, strzeleckiego.

ŻYCIESZKOŁYI OSIĄGNIĘCIA

Szkoła jest organizatorem wielu imprez z udziałem zaproszonych gości i młodzieży innych szkół np.

 • Targi Urody i Mody;
 • Pokazy potraw świątecznych oraz kuchni francuskiej, kaszubskiej, niemieckiej
 • Pokazy świątecznego nakrycia stołów;
 • Pokazy wyrobów i wypieków świątecznych;
 • Pokazy szopek i stroików bożonarodzeniowych;
 • Chojnicki Marsz Życia i Nadziei.

KONKURSY

Młodzież naszej szkoły uczestniczy w wielu konkursach i zawodach sportowych.
Do najważniejszych zaliczyć można:

 • Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz;
 • Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawca;
 • Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer;
 • Ogólnopolski Turniej Młodych Talentów Fryzjerskich „Bursztynowy grzebień”;
 • Konkurs wypieków bożonarodzeniowych;
 • Okręgowy konkurs stolarski „DIAMENTOWA PIŁA”;
 • Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym;
 • Konkurs dekorowania potraw;
 • Konkurs ekologiczny;
 • Konkurs o Unii Europejskiej;
 • Konkurs Dań kuchni kaszubskiej w Somoninie