RADA RODZICÓW Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach

ul. Angowicka 45, 89-600 Chojnice

Numer rachunku: 53 8146 0003 0000 0518 5000 0002

w tytule przelewu wpisać : Imię i nazwisko ucznia oraz klasa


W roku szkolnym : 2022/2023 składka wynosi 50 zł