Realizacja programu

REALIZACJA PROGRAMU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W CHOJNICACH 

Pan Dyrektor wyznaczył szkolnego e-koordynatora, (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołała nauczycielski zespół samokształceniowy. Realizacja zadań ujętych we wniosku będzie miała miejsce w roku szkolnym 2020/2021

E-koordynator programu : Monika Hoffmann

 

Zespół samokształceniowy w zakresie stosowania TIK w szkole w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”:
Powołany został zespół samokształceniowy w zakresie obsługi tablic interaktywnych i wspierania nauczycieli w wykorzystaniu tej technologii na zajęciach.
W skład zespołu weszli: pani Marzena Stolp, pan Maciej Zenker

Zadania zespołu:

 1. Opracowywanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK
 2. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli – wskazywanie ciekawych rozwiązań, znajdujących się na stronach internetowych, udostępnianie linków
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności zespołu.

Cel ogólny:  zwiększenie efektywnego korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnej (TIK) w ramach zajęć dydaktycznych oraz pełna realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej.

Cele szczegółowe:

 1. przygotowanie uczniów i nauczycieli do bezpiecznego i legalnego korzystania z zasobów Internetu; kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych, pozwalających na skuteczniejsze nauczanie i uczenie się;
 2. kształtowanie efektywnego posługiwania się technologią informatyczną;
 3. kształtowanie u uczniów umiejętności wykorzystania informacji z różnych źródeł wiedzy;
  stosowanie przez nauczycieli w pracy z uczniami metod i narzędzi z wykorzystaniem TIK.

Kryteria sukcesu:

 • uczniowie i nauczyciele sprawnie i efektywnie posługują się TIK;
 • uczniowie i nauczyciele bezpiecznie korzystają z zasobów Internetu;
 • nauczyciele są chętni do pracy i otwarci na nowe technologie.

 

 

PLAN PRACY ZESPOŁU

 

L.P.

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1

Powołanie zespołu TIK.

 Styczeń  2021

dyrektor szkoły, koordynator

2

Ustalenie zasad korzystania z TIK w szkole, opracowanie planu pracy zespołu

Styczeń 2021

zespół TIK

3

Utworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki „Aktywna tablica”

Styczeń 2021

koordynator/administrator

4

Zamieszczanie materiałów dotyczących realizacji programu „Aktywna tablica” na stronie internetowej szkoły.

na bieżaco

zespół TIK

5

Określenie zasobów jakimi dysponuje szkoła, zdefiniowanie problemów z jakimi musimy się zmierzyć.

Na bieżąco

zespół TIK

6

Przygotowanie materiałów dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat bezpieczeństwa w sieci i praw autorskich:

Organizacja: Dnia Bezpiecznego Internetu.

Na bieżąco

zespół TIK,

nauczyciele przedmiotów

7

Szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi i aplikacji oraz obsługi tablic interaktywnych.

 

- Listopad 2020

- szkolenia wg indywidualnej inicjatywy n-li

Dyrektor,

zespół TIK

 

8

Wykorzystanie TIK na zajęciach z różnych przedmiotów

Przez cały rok szkolny

nauczyciele przedmiotów

9

Organizacja zajęć otwartych z zastosowaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów.

Po ustaleniu z Dyrektorem szkoły

nauczyciele przedmiotów zespół TIK

10

Podsumowanie realizacji zadań programu Aktywna edukacja.

Czerwiec 2021

zespół TIK

 

Opracował zespół TIK