W 2024r. Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów w pierwszym wyznaczonym terminie.

Opłata za egzamin zawodowy przeprowdzany dla ucznia - młodocianego pracownika wynosi 

325,33 zł z czego:

 • za część pisemną egzaminu – 108,44 zł
 • za część praktyczną egzaminu – 216,89 zł

Opłaty prosimy kierować na konto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,
ul. Na Stoku 49, 80-874  Gdańsk.

Nr rachunku  94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:

 • oznaczenie kwalifikacji,
 • imię i nazwisko,
 • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.

Kserokopię dowodu wpłaty proszę dostarczyć do szkoły

Oznaczenie kwalifikacji dla poszczególnych zawodów:

 • MEC.08  Ślusarz
 • DRM.05  Tapicer
 • DRM.04  Stolarz
 • MOD.03 Krawiec
 • HAN.01 Sprzedawca
 • ROL.02 Mechanik-operator pojazdów I maszyn rolniczych
 • ROL.04  Rolnik
 • ELE.02  Elektryk
 • SPC.01  Cukiernik
 • HGT.02  Kucharz
 • MOT.02  Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • MOT.03 Lakiernik samochodowy 
 • MOT.05  Mechanik pojazdów samochodowych